Truyền thuyết về cây cà phê

news-image

Truyền thuyết Theo một truyền thuyết đã được ghi lại trên giấy vào năm 1671, Nhờ đàn dê mà con người đã biết được cây cà phê. Theo WIKIPEDIA

Truyền thuyết

Theo một truyền thuyết đã được ghi lại trên giấy vào năm 1671, những người chăn dêKaffa (thuộc Ethiopia ngày nay) phát hiện ra một số con trong đàn sau khi ăn một cành cây có hoa trắng và quả màu đỏ đã chạy nhảy không mệt mỏi cho đến tận đêm khuya. Họ bèn đem chuyện này kể với các thầy tu tại một tu viện gần đó. Khi một người chăn dê trong số đó ăn thử loại quả màu đỏ đó anh ta đã xác nhận ng hiệu của nó. Sau đó các thầy tu đã đi xem xét lại khu vực ăn cỏ của bầy dê và phát hiện ra một loại cây có lá xanh thẫm và quả giống như quả anh đào. Họ uống nước ép ra từ loại quả đó và tỉnh táo cầu nguyện chuyện trò cho đến tận đêm khuya. Như vậy có thể coi rằng nhờ chính đàn dê này con người đã biết được cây cà phê.

Theo WIKIPEDIA

 

Chia sẻ