CA CAO SỮA NÓNG BỐC KHÓI - HOT COCOA WITH MILK
5
94
Đã bán
20.000đ

CA CAO SỮA NÓNG BỐC KHÓI - HOT COCOA WITH MILK

5
94
Đã bán
20.000đ
Thông số sản phẩm
SP000096
SỐ1.VN
Mô tả sản phẩm

Nước sôi 50ml

Ca cao 07ml

Đường HFCS 10ml

Sữa đặc 40ml

Sục hơi nóng: 60s

Bán chạy